El nostre equip

Antoni Blanch Brugarolas

Antoni Blanch Brugarolas

“L’advocacia és més una passió que no pas una professió.”

Marc Ferrer Coma

Marc Ferrer Coma

“Cada dia és un aprenentatge continu.”

Anna Garriga Escudé

Anna Garriga Escudé

“Crec en l’especialització com a únic mitjà per assolir l’èxit.”

Verònica Rodríguez De Miguel i Vilagut

Verònica Rodríguez De Miguel i Vilagut

“Cal resoldre els conflictes des de la comprensió però amb racionalitat.”

Andrés Ruiz Vera

Andrés Ruiz Vera

“Per poder assessorar, primer s’ha d’escoltar.”