legítim -a

[1388; del ll. legitĭmus, -a, -um, íd.]
adj 1 DR
1 Conforme a les lleis o al dret.
2 Genuí, autèntic, no fals.